Zorg Verandert markeert einde programma met slotbijeenkomsten

Programma Zorg Verandert stopt. Dit moment markeren we door met penvoerder Ieder(in) en samenwerkingspartners NOOM, KBO-PCOB, MIND, CNV en LFB de komende maanden slotbijeenkomsten te organiseren. De bijeenkomsten en de programma’s worden, in samenspraak met Zorg Verandert, door de partners zélf georganiseerd. Iedere samenwerking en achterban is immers uniek. In de slotestafettes is daar volop aandacht voor. 
 
Zorg Verandert blikt in iedere slotbijeenkomst terug op vijf mooie programmajaren en reikt het Zorg Verandert appelboompje uit als symbool voor verbinding en het mogelijk voorzetten van de ingezette beweging. Speciaal voor het netwerk van Zorg Verandert wordt ook een slotbijeenkomst georganiseerd. Deelname aan deze bijeenkomst is uitsluitend op uitnodiging. Een ieder die geïnteresseerd is in één van de overige slotbijeenkomsten kan dat bij de desbetreffende contactpersoon kenbaar maken.

NOOM, Rotterdam

Maandag 15 oktober (heeft reeds met succes plaatsgevonden)
Onderwerp: Samenredzaamheid en Zorg Verandert
Doelgroep: ouderenvrijwilligers van NOOM
 
Yvonne Heygele, projectontwikkelaar/adviseur NOOM: “We gaan door met voorlichting, met dialogen en initiatieven die zullen leiden tot verbetering van positie van oudere migranten.” 

KBO-PCOB, Gouda & Zwolle

Woensdag 21 november (Gouda), vrijdag 27 november (Zwolle)
Onderwerp: zelfstandig thuis oud worden; Mij & Zorg
Doelgroep: vertegenwoordigers van lokale ouderenbonden en gespreksbegeleiders
Contactpersoon: Miranda Wesselink, miranda.wesselink@home.nl

Zorg Verandert netwerk, Beesd

 Donderdag 13 december 
Onderwerp: feestelijk programma, waarin we terugkijken en vooruitblikken alsook netwerken en gezellig samenzijn
Doelgroep: programmabureau, regiocoördinatoren, trainers, ambassadeurs en gespreksbegeleiders van Zorg Verandert
Contactpersoon: Anka Pul, anka.zorgverandert@iederin.nl

MIND, Utrecht

Datum wordt nog bekend gemaakt 
Onderwerp: crisisopvang en herstel-/focusgroepen
Doelgroep: zorg- en welzijnsprofessionals 
Contactpersoon: volgt 

Ieder(in), Utrecht 

Woensdag 19 december 
Onderwerp: volgt 
Doelgroep: politiek, landelijke koepelorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties 
Contactpersoon: Marije Hagendoorn, marije.zorgverandert@iederin.nl

LFB, Utrecht 

Dinsdag 11 december, woensdag 12 en donderdag 13 december
Onderwerp: mini-tour langs de LFB-steunpunten 
Doelgroep: LFB ervaringsdeskundigen en coaches 
Contactpersoon: volgt

CNV, Utrecht  

Datum wordt nog bekend gemaakt
Onderwerp: vertelonderzoek over persoonlijke ervaringen met mantelzorg in relatie tot werk
Doelgroep: CNV leden en bondsbestuur
Contactpersoon: Gerard van Cuijk, g.vancuijk@cnvvakmensen.nl
 
 

Lees ook de andere artikelen van deze nieuwsbrief: