Zorg Verandert: in gesprek naar passende oplossingen

Zorg Verandert is er voor mensen die zelf zorg en ondersteuning nodig hebben (nu of in de toekomst), hun naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Wij ondersteunen hen op hun weg naar betere, passende oplossingen voor hun leven, op het gebied van zorg en ondersteuning. Dat doen we door mensen met elkaar in gesprek te brengen. Mensen met een (zorg)vraag en mensen die een bijdrage kunnen leveren aan passende oplossingen. Hiervoor houden we door het hele land zowel dialoogbijeenkomsten als workshops. In de basis van deze bijeenkomsten liggen altijd de kernwaarden van Zorg Verandert: gelijkwaardigheid, praten mét (niet over), oprechte nieuwsgierigheid, faciliteren van het luisteren en het stimuleren van eigen regie. Dat doen we op diverse manieren: