Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015): eenvoudige uitleg

Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen huis of bij je ouders? Heb je dan een aantal uren per week begeleiding nodig? Ga je naar dagbesteding? Dan heb je vanaf 1 januari 2015 te maken met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wet maatschappelijke ondersteuning: zelfstandig wonen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt er voor dat je zelfstandig kunt blijven wonen.
Dat je gewoon mee kunt doen in de maatschappij.
En dat je de hulp en ondersteuning krijgt die je nodig hebt.
De nieuwe wet moet er nog meer voor zorgen dat mensen gewoon mee kunnen doen.
De Wmo is voor mensen vanaf 18 jaar.

Voor wie is de Wmo 2015?

De Wmo 2015 is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder die zelfstandig wonen en die zorg en ondersteuning nodig hebben. De Wmo is er ook voor mensen die nog bij hun ouders wonen en ambulante begeleiding wonen en soms naar een dagcentrum gaan. Ook het logeren hoort hier bij.

Klik voor meer informatie over de Wmo 2015:

Of download het informatieblad ‘Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken – eenvoudig verteld’ (pdf)