Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Woont u zelfstandig en heeft u vanwege een beperking problemen met dagelijkse handelingen? Sinds 1 januari 2015 geldt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert deze wet uit. Zij zoekt samen met u naar een passende oplossing voor uw hulpvraag. Kijkend naar de omgeving en waar nodig met professionele zorg of ondersteuning.

De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt:

  • individuele begeleiding of ondersteuning voor volwassenen (bij dagelijkse handelingen en het voeren van een huishouden);
  • dagbesteding (begeleiding of ondersteuning in groepsverband);
  • logeren (kortdurend verblijf);
  • huishoudelijke hulp (voor mensen die dat echt nodig hebben én niet zelf kunnen betalen);
  • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
  • woningaanpassingen (zoals een traplift en een verhoogd toilet).

Meer informatie over de Wmo:                                                                                                                                        

Meer informatie op deze website:

Wmo: tien misverstanden

Wmo: eenvoudige uitleg

Wmo: aanvragen of behouden

Wmo: moeilijke woorden

Wmo aanvragen: het keukentafelgesprek

Eigen bijdrage Wmo