Welke zorg heb ik nodig?

Welke zorg heb ik nodig: zorg of ondersteuning aanvragen

Heb jij een chronische ziekte of een beperking? Of bent u als ouder/verzorger betrokken? Dan willen jullie misschien zorg of ondersteuning aanvragen. Maar weten jullie wat er precies nodig is, nu en in de toekomst? En bij welke organisatie of instantie jullie terecht moeten? De vragenlijsten kunnen helpen hierin meer inzicht te krijgen.  

Vragenlijst voor jongeren

Er is een speciale vragenlijst voor jongeren van 12 tot 30 jaar. Je kunt deze zelf invullen. De vragen gaan over gewone dingen die je dagelijks doet. Zoals opstaan, wassen, opstaan, wassen en aankleden, eten, naar school gaan en vrije tijd. Bij elk van deze activiteiten kruis je aan of je dit helemaal zelf kunt, of je het nooit vergeet en of je het ook kunt als het misgaat. Tot slot kun je aangeven wat voor zorg of ondersteuning jij denkt nodig te hebben.

Ga naar de vragenlijst voor jongeren

Vragenlijst voor ouders/verzorgers

Er is ook een vragenlijst voor u als ouder of verzorger van een kind dat zorg of ondersteuning nodig heeft. De vragen gaan over wat u denk dat het kind aan zorg en ondersteuning nodig heeft. Jullie kunnen de vragenlijsten vervolgens met elkaar vergelijken en samen bedenken welke (extra) zorg of ondersteuning er nodig is.

Ga naar de vragenlijst voor ouders/verzorgers

Handige informatie, filmpjes en tips (in makkelijke taal)

Een goede voorbereiding is belangrijk bij het aanvragen van zorg of ondersteuning. De aanvraag moet zorgvuldig en zo compleet mogelijk gebeuren. Deze website biedt informatie, filmpjes en tips over het aanvragen van zorg of ondersteuning. Makkelijk uitgelegd, dus goed te begrijpen. Er is ook een verklarende woordenlijst.

Alle informatie van de voormalige website www.welkezorghebiknodig.nl is vanaf nu op deze website te vinden. Dit is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Per Saldo en Ieder(in), penvoerder van programma Zorg Verandert. En dankzij de steun van de NSGK.

Logo's Per Saldo en NSGK