Veranderingen in de zorg: Wmo, Wlz, Jeugdwet en Nieuwe Zorgverzekeringswet

De zorg is veranderd. Sinds 1 januari 2015 is de zorg geregeld via vier wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en nieuwe Zorgverzekeringswet.

Hoe is de zorg veranderd?

De overheid wil de gezondheidszorg voor iedereen goed, betaalbaar en toegankelijk en houden. Omdat steeds meer mensen zorg en ondersteuning krijgen, blijven de kosten stijgen. Daarbij sluit voor veel mensen de zorg niet voldoende aan op hun wensen en mogelijkheden. Mensen willen langer zelfstandig zijn en wonen en zelf bepalen wat ze nodig hebben. Het liefst in eigen buurt of wijk.

Voorop staat de vraag hoe mensen hun leven willen leiden. Ouderen willen bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis wonen en mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk leven. Dat vraagt om zorg en ondersteuning die aansluiten op de behoeften van mensen. Meer dan voorheen moet u zichzelf de vraag stellen: wat heb ik nodig, wat kan ik zelf, wat kan ik betalen en wie uit mijn omgeving kan mij helpen?

Lees meer over: