Veranderingen in de zorg: eenvoudige uitleg

De informatie op deze website gaat over vier nieuwe wetten.
Wetten waar jij mee te maken kunt krijgen.
Omdat jij zorg en ondersteuning nodig hebt bij het wonen, leven en werken.
Deze nieuwe wetten gelden sinds 1 januari 2015.

Op deze website leggen we deze wetten uit.
Ook vertellen we wat er voor jou is veranderd.
En hoe jij kunt meepraten over wat die veranderingen voor jou betekenen.

Deze informatie is speciaal geschreven voor mensen die niet goed kunnen lezen.
Vind je het toch nog lastig om de informatie te lezen? Misschien kun je een begeleider of familielid vragen of hij mee wil lezen.

Klik verder voor meer informatie over:

1. de Wet langdurige zorg (Wlz)
2. de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
3. de Participatiewet
4. de Jeugdwet