Signaalpunt: geef uw ervaringen door

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben sinds 1 januari 2015 meer taken in zorg en ondersteuning. We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Weet u uw weg te vinden? Wordt er naar u geluisterd? Of gaan er zaken fout in het regelen van de zorg of ondersteuning? We horen het graag via ons Signaalpunt

Voor de doorontwikkeling en uitvoering van ons programma

Met ons Signaalpunt brengen de vragen, knelpunten, behoeften en wensen van mensen in kaart. Dit doen we ook in bijeenkomen en panels. Al deze ervaringen gebruiken we voor de doorontwikkeling en uitvoering van ons programma. 

Rapporteren aan betrokken organisaties 

Bovendien rapporteren we aan betrokken organisaties. Denk aan (lokale) ouderenbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties en andere belanghebbenden. Dit stelt organisaties in staat de juiste middelen te ontwikkelen, zorgvuldig aansluitend op de behoeften van hun doelgroepen. Op die manier werken we gezamenlijk mee aan goede zorg en ondersteuning voor iedereen.

Geef uw ervaringen door