PCOB en Zorg Verandert starten project Mij & Zorg

“Handen uit de mouwen voor elkaar”

“Ik vind het belangrijk dat mensen die ouder worden, tijdig nadenken over hun toekomst. Kan ik nog wel blijven wonen in dit huis als ik slechter ter been word? Zijn er mensen in mijn netwerk die mij kunnen en willen ondersteunen als ik daar behoefte aan krijg? Daarom ben ik ambassadeur geworden van Mij & Zorg, het nieuwe gezamenlijke project van de PCOB en Zorg Verandert.”

Aan het woord is de 75-jarige Ria Westendorp. Ze is lid van de PCOB in Almelo en namens haar eigen afdeling coördinator van de Vrijwilliger Ouderen Adviseurs (VOA’s). “Als mensen nadenken over later en wat er allemaal kan gebeuren, dan wordt al gauw gedacht: dat overkomt bij niet. Maar ziekte of beperking kan ons allemaal treffen. En het is goed om jezelf nu al af te vragen hoe jij graag wilt leven als je meer afhankelijk wordt van zorg of ondersteuning. De vanzelfsprekendheid dat de overheid ons wel zal helpen, valt immers weg. We moeten voortaan meer zelf regelen én meer de handen uit de mouwen steken voor elkaar. En vergis je niet: er gebeurt al veel. Ik ken veel vitale ouderen die vrijwilligerswerk doen. En dat zullen er alleen maar meer worden. We moeten die beweging verder op gang krijgen. Daarom vind ik het belangrijk om mijn bijdrage te leveren aan Zorg & Mij.”

Ervaringen delen

Ook Maarten de Bloois, gepensioneerd zorgbestuurder, is ambassadeur. “De PCOB heeft een belangrijke rol als belangenbehartiger, voor én door ouderen. Samen moeten we zorgen dat ouderen goed zijn geïnformeerd en dat zij ergens terechtkunnen met vragen die leven”, aldus zijn motivatie. “Momenteel verandert er nogal wat in de zorg, wat zorgt voor ongerustheid. Ik merk dat ook in mijn eigen omgeving. Maar de veranderingen waren onvermijdelijk. En het is goed om de nieuwe regelgeving te beschouwen als een gegeven, op basis waarvan we verder gaan. Dat we aanvaarden dat de verantwoordelijkheid voortaan meer ligt bij mensen zelf en dat we bedenken wat we zelf kunnen doen en wat we kunnen met ondersteuning van naasten. Het project Mij & Zorg is een goed instrument, omdat we daarmee het gesprek faciliteren. Ouderen hebben een schat aan ervaring die het waard is om onderling te delen. Er valt veel van elkaar te leren. En het is al prettig om te weten dat je niet de enige bent die met iets zit. Alleen daarom al is het contact waardevol.”

De tien PCOB-ambassadeurs gaan het thema Mij & Zorg de komende tijd introduceren tijdens de diverse regiobijeenkomsten van de PCOB. Het doel is om vanaf begin 2016 te starten met de dialoogbijeenkomsten, die de PCOB samen organiseert met Zorg Verandert. Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor alle ouderen, dus voor zowel leden als niet-leden van de PCOB.

 

Terug naar de nieuwsbrief