Participatiewet: wat is er veranderd?

Met ingang van 1 januari 2015 is er de Participatiewet. In de Participatiewet zijn drie wetten samengevoegd: Wet werk- en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), Wet werk en bijstand (Wwb) en Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeente gaat de Participatiewet uitvoeren. De gemeente moet dit doen met minder geld.

De Wajong vanaf 2015

De Wajong is bedoeld voor mensen tussen de 18 en 65 jaar.
Het gaat om mensen die met een beperking zijn geboren.
Of die arbeidsongeschikt zijn geraakt vóór hun 17e jaar.
Bijvoorbeeld door een ziekte of ongeluk.

De Wajong blijft bestaan voor mensen die door hun beperking echt niet kunnen werken. Zij gaan vaak naar een dagcentrum. De Wajong krijgt een andere omschrijving: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Wsw en Wwb

De Wet sociale werkvoorziening (SW) is een ‘beschutte werkplek’.
Dit is een veilige plek waar mensen kunnen werken met begeleiding.
Hier werken mensen die door een beperking moeilijk een baan vinden.
Omdat zij minder productief zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld niet zo snel werken of niet zo veel maken.
Of omdat zij minder goed meekomen in het werk dan mensen zonder beperking.

De Wwb is bedoeld voor mensen die niet genoeg geld kunnen verdienen om van te leven.
Zij krijgen vanuit de Wwb een bijstandsuitkering.
Zij zijn verplicht om werk te zoeken.

De Wsw en Wwb vanaf 2015

Het geld voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb) wordt bij elkaar gedaan. Dit is gemakkelijker voor de gemeente, die deze wetten moeten uitvoeren.

 • Stond je vóór 2015 op de wachtlijst van de sociale werkvoorziening? Dan raak je je bewijs dat je recht hebt op werk bij de sociale werkvoorziening (indicatie) kwijt.
  Soms kun je dan wel naar dagbesteding. Dan moet je een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als je altijd begeleiding om je heen nodig hebt. Of je neemt contact op met de gemeente (voor de Wet maatschappelijke ondersteuning).
 • Werk je nu met een vast contract bij een sociale werkvoorziening? Dan kun je gewoon bij de sociale werkvoorziening blijven werken. Er komen alleen geen nieuwe banen meer bij. Er zullen steeds minder mensen in de werkplaats gaan werken.
 • Kun je alleen maar in een beschutte omgeving werken?
 • De gemeente kan zorgen voor nieuwe arbeidsplaatsen. Dit heet: een beschutte werkomgeving.

Extra banen

Werkgevers en de overheid hebben een afspraak gemaakt.
Zij moeten samen zorgen voor 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking.
Die banen moeten er in 2026 zijn.
Werkgevers en overheid moeten zich wel aan deze afspraak houden.
Houden de werkgevers en de overheid zich niet aan de afspraken? Dan krijgen zij een boete.
Met deze afspraken hebben mensen met een arbeidsbeperking meer kans op een baan.

De belangrijkste punten van de Participatiewet:

 • Nieuwe Wajongers die een keuring aanvragen, krijgen te maken met de Participatiewet.
 • Ben je niet volledig en voor langere tijd arbeidsongeschikt?
  Kun je, eventueel met ondersteuning, werken bij een ‘gewone’ werkgever?
  Dan kan je ondersteuning krijgen vanuit de Participatiewet.
 • Je krijgt dan 70 procent van het wettelijk minimumloon.
 • Je uitkering kan lager zijn omdat je:
  -samen woont met iemand of met anderen die een inkomen hebben (salaris verdienen);
  -je in een koophuis woont;
  -je veel geld op je spaarrekening hebt.
 • De gemeente ondersteunt je bij het vinden van werk.
  Ook kan de gemeente geld uit de Participatiewet gebruiken om je te helpen een baan te krijgen. Bijvoorbeeld voor een jobcoach (iemand die je begeleiding geeft bij werk), een werkplekaanpassing of scholing.
 • Het geld voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb) wordt bij elkaar gedaan. Dit is gemakkelijker voor de gemeente, die deze wetten moeten uitvoeren.

Klik voor meer informatie over de Participatiewet