Overal in Nederland

In steeds meer plaatsen zijn mensen actief voor Zorg Verandert! Als trainer, gespreksbegeleider of vrijwilliger. Ook u kunt meedoen.