Over Zorg Verandert

Wat is Zorg Verandert?

Programma Zorg Verandert is een vijfjarig (verander)programma dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het programma wordt uitgevoerd via een samenwerkingsverband van 9 patiënten- gehandicapten en ouderenorganisaties: penvoerder Ieder(in), LPGGz, KBO-PCOB, NOOM, LFB, Naar-Keuze, Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Zorgbelang Nederland en Per Saldo.

Lees meer over de samenwerkingspartners van Zorg Verandert

Bijeenkomsten in uw wijk of buurt

Zorg Verandert is er voor mensen die zelf zorg en ondersteuning nodig hebben (nu of in de toekomst) én voor de naasten, mantelzorgers en vrijwilligers. Wij ondersteunen hen op hun weg naar betere, passende oplossingen voor hun leven, op het gebied van zorg en ondersteuning. Dat doen we door mensen met elkaar in gesprek te brengen en/of met mensen die een bijdrage kunnen leveren aan passende oplossingen. Zoals zorgaanbieders, wijkteams en gemeenten. Hiervoor houden we door het hele land zowel dialoogbijeenkomsten als de workshops 'Welke stap zet jij?' en 'Het Kan. Start met uw persoonlijk plan'

Lees meer over het organiseren van een bijeenkomst samen met Zorg Verandert

Ervaringen verzamelen, monitoren en doorgeven

Programma Zorg Verandert heeft ook een belangrijke signaalfunctie. We brengen de vragen, knelpunten, behoeften en wensen van mensen in kaart en gebruiken die voor de doorontwikkeling en uitvoering van het programma. Bovendien rapporteren we aan betrokken organisaties. Denk aan (lokale) ouderenbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties en andere belanghebbenden. Dit stelt organisaties in staat de juiste middelen te ontwikkelen, zorgvuldig aansluitend op de behoeften van hun doelgroepen. 

Geef uw ervaring door via het Signaalpunt

Meedoen met Zorg Verandert?

Wilt u actief meedoen met het programma? Dat kan! U kunt zich aanmelden als gespreksbegeleider of vrijwilliger. En natuurlijk als deelnemer aan de bijeenkomsten.

Ga naar ‘Ik doe mee’