Samenwerkingspartners Zorg Verandert

Programma Zorg Verandert is een vijfjarig (verander)programma dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het programma wordt uitgevoerd via een samenwerkingsverband van 9 patiënten- gehandicapten en ouderenorganisaties: penvoerder Ieder(in), LPGGz, KBO-PCOB, NOOM, LFB, Naar-Keuze, Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Zorgbelang Nederland en Per Saldo.

LPGGz

logo LPGGzHet Landelijk Platform GGz is dé koepel van, voor en door 20 cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Gezamenlijk vertegenwoordigt het LPGGz meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de ggz. Het LPGGz streeft ernaar de positie van die kwetsbare mensen structureel te verbeteren. www.platformggz.nl

Ieder(in)

logo Ieder(in)Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Ieder(in) behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen. Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Dit betekent dat de huidige maatschappij zich veel meer moet instellen op mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren. www.iederin.nl

LFB

Vereniging LFB is de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. De LFB houdt zicht bezig met informatievoorziening, lotgenotencontact en landelijke belangenbehartiging. www.lfb.nu

Naar-Keuze

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders/ familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben. Dat kan een PGB voor AWBZ zorg zijn, voor huishoudelijke verzorging of een andere WMO-
voorziening.

NOOM

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.

Koepel Adviesraden Sociaal Domein

logo koepel WMO radenKoepel Adviesraden Sociaal Domein, in 2008 opgericht als Koepel Wmo-raden, is een vereniging van lokale adviesraden. De Koepel brengt leden met elkaar in contact, zorgt voor goede communicatie met de leden (gericht op versterking en emancipatie) en behartigt de belangen van de leden naar de landelijke politiek, de overheid en andere landelijke organisaties. www.koepeladviesradensociaaldomein.nl

Zorgbelang Nederland

logo Zorgbelang NederlandZorgbelang Nederland is de overkoepelende organisatie van twaalf regionale zorgbelangorganisaties. In landelijk verband wordt samengewerkt in projecten met onderwerpen als kwaliteitsverbetering van ziekenhuiszorg, samenwerking met zorgverzekeraars, landelijke samenwerking met andere patiënten-/consumentenorganisaties, meldacties, E-panels of het landelijk stimuleringsprogramma ‘Aandacht Voor Iedereen’. Zorgbelang zet zich op landelijk én regionaal niveau in voor de belangen van zorgvragers. Door de provinciale structuur weet Zorgbelang wat er speelt in de regio, de kennis van de lokale situatie is groot. www.zorgbelang-nederland.nl

Per Saldo

logo Per SaldoPer Saldo informeert, adviseert en komt op voor de belangen van alle mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Met meer dan 25.000 leden zijn wij dé landelijke vereniging van en voor budgethouders. www.pgb.nl

KBO-PCOB

KBO-PCOB is met meer dan een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De organisatie maakt zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren. KBO-PCOB maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.