Samenwerkingspartners Zorg Verandert

Programma Zorg Verandert is een vijfjarig (verander)programma (gestart in 2014) dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het programma wordt uitgevoerd via een samenwerkingsverband van zeven patiënten- gehandicapten en ouderenorganisaties: penvoerder Ieder(in), MIND, KBO-PCOB, NOOM, LFB, KansPlus en Zorgbelang Nederland. Daarnaast werkt het programma veel samen met regionale en lokale partners. Zorg Verandert is een netwerkorganisatie van vrijwilligers en zelfstandige professionals.

Ieder(in)

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Ieder(in) behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen. Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Dit betekent dat de huidige maatschappij zich veel meer moet instellen op mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren. www.iederin.nl

MIND

MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en en actie te voeren. MIND voert actie voor meer aandacht voor psychische problemen en we geven mensen met psychische problemen en hun naasten een stem richting de politiek. www.wijzijnmind.nl

LFB

Vereniging LFB is de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. De LFB houdt zicht bezig met informatievoorziening, lotgenotencontact en landelijke belangenbehartiging. www.lfb.nu

NOOM

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.

Zorgbelang Nederland

Zorgbelang Nederland is de overkoepelende organisatie van twaalf regionale zorgbelangorganisaties. In landelijk verband wordt samengewerkt in projecten met onderwerpen als kwaliteitsverbetering van ziekenhuiszorg, samenwerking met zorgverzekeraars, landelijke samenwerking met andere patiënten-/consumentenorganisaties, meldacties, E-panels of het landelijk stimuleringsprogramma ‘Aandacht Voor Iedereen’. Zorgbelang zet zich op landelijk én regionaal niveau in voor de belangen van zorgvragers. Door de provinciale structuur weet Zorgbelang wat er speelt in de regio, de kennis van de lokale situatie is groot. www.zorgbelang-nederland.nl

KBO-PCOB

KBO-PCOB is met meer dan een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De organisatie maakt zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren. KBO-PCOB maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau. www.kbo-pcob.nl