Onze regiocoördinatoren

Wilt u een bijeenkomst organiseren in uw gemeente, wijk of buurt? Voor uw burgers, leden of achterban?

Neem dan contact op met de coördinator van Zorg Verandert in uw regio. Hieronder lees u meer over de regiocoördinatoren van Zorg Verandert.

“Creativiteit en innovatie”

"Als professional op verschillende terreinen in de gezondheidszorg en in diverse functies heb ik mij altijd ingezet voor een klantvriendelijke en klantgerichte zorg. Vanwege de vele veranderingen door de jaren heen kon met veel inzet van creativiteit veel worden bereikt. Ook in de huidige functie ben ik ervan overtuigd dat we nog veel zelf kunnen veranderen en bijdragen aan een zorg die meer op maat is en past bij onszelf of onze dierbaren. Programma Zorg verandert biedt met haar insteek van de dialoog een prima platform om met elkaar in gesprek te gaan over toekomstige verwachtingen van voorzieningen in de zorg. En vooral ook over onze eigen bijdragen aan die veranderingen. In het noorden is al veel natuurlijke ruimte voor de geest. Laten we ervanuit gaan dat dit de creativiteit en innovatie stimuleert."

Bert van Schagen, regiocoördinator Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, deels Overijssel)

“Zelfregie is niet te verwarren met zelfredzaamheid”

“Als regiocoördinator zorg ik dat er voldoende trainers, gespreksbegeleiders en vrijwilligers zijn die een rol spelen bij de lokale bijeenkomsten en dialoogbijeenkomsten van Zorg verandert in de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel. Zorg Verandert sluit zoveel mogelijk aan bij lokale initiatieven van bijvoorbeeld cliënt- en welzijnsorganisaties, verenigingen, gemeenten en zorgaanbieders. Ook organiseren we zelf bijeenkomsten. Waarom ik enthousiast ben over Zorg Verandert? Omdat het gaat over zelfregie. Bij mijn werkgever Zorgbelang Gelderland heb ik samen met een collega een workshop opgezet over zelfregie, voor burgers, vrijwilligers en professionals. Ik heb daar dus veel ervaring mee. Zelfregie wordt vaak verward met zelfredzaamheid. Maar zelfredzaamheid gaat over de vraag: ‘wat kan ik zelf’, terwijl zelfregie gaat over dieperliggende vragen. Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik met mijn leven? Zelfregie draait om zelf beslissen over het leven en eventuele ondersteuning daarbinnen. Het gaat dus niet om zelf doen, maar om zelf bepalen. Het is de taak van de gemeente om eerst naar de persoon te kijken en pas daarna naar de zorgvraag. Want stel dat het gesprek gaat over huishoudelijke hulp. Dan kun je als gemeente vragen: “Waarom krijgt u huishoudelijke hulp?” Maar als je je eerst verdiept in de persoon, dan ontdek je misschien wel dat de huishoudelijke hulp de eenzaamheid tegengaat. En dan krijg je een heel ander gesprek. Het stellen van de juiste vragen is allereerst een taak van de gemeente. Als burger kun je je ook zelf goed voorbereiden op het gesprek. Zorg Verandert wil burgers handvatten bieden, met de nadruk op de mens achter de zorgvrager. Het gaat bij Zorg Verandert over bewustwording. Over informeren, maar vooral over uitwisselen, ontmoeten en delen. En daar is veel behoefte aan.”

Miriam Stolten, regiocoördinator Zorg Verandert (Gelderland, Utrecht, deels Overijssel en Amsterdam)

 

"Eigen regie, eigen tevredenheid "

“Mijn ambitie is dat iedereen met behoefte aan zorg of ondersteuning zelf aan het stuur zit om mee te doen in de maatschappij. De eigen tevredenheid is daarbij maatgevend. Als dat gelukt is, heeft de basisgedachte 'eigen regie' algemeen postgevat. Ik draag graag daar aan bij!”

Ada de Jong, regiocoördinator Noord-Holland/Flevoland