Nieuwsbrief Zorg Verandert, november 2018

Het eind van programma Zorg Verandert is in zicht. Na bijna vijf jaar en een paar duizend bijeenkomsten verder kunnen we zeggen dat de dialoog een in de praktijk bewezen en beproefde gespreksmethode is, die in het hele land heeft geleid tot een diversiteit aan oplossingen. De afgelopen tijd was er veel aandacht voor het borgen en doorgeven van de dialoog aan organisaties die in gesprek willen -blijven- met hun cliënten, inwoners of achterban. In deze nieuwsbrief leest u over hoe gemeenten, zorgaanbieders, een belangenorganisatie en ouders van kinderen met een beperking de dialoog hebben omarmd en deze blijven inzetten. Om in samenspraak te komen tot oplossingen voor onderwerpen zoals samenwerking, het aanbod of de vorm van dienstverlening. 

Inhoud

Het appelboompje van Zorg Verandert 

Na duizenden dialoogbijeenkomsten in heel het land heeft Zorg Verandert geconcludeerd dat ‘het gesprek’ veel vrucht draagt en een diversiteit aan oplossingen afwerpt. We gebruiken daarom een appelboom als beeld om onze werkwijze uit te leggen, te borgen en door te geven.

Benieuwd naar het verhaal van het appelboompje van Zorg Verandert in twee minuten, bekijk dan de video >>

Gemeenten Beek en Stein getraind voor de dialogen

“Ik zie allerlei mogelijkheden voor onze gemeente”

“De dialoog maakt het mogelijk om op een andere manier in gesprek te komen met mensen. In 2018 ging het vooral over mantelzorg, maar ik zie ook mogelijkheden om de dialoog toe te passen bij gesprekken in de wijken”, aldus Maarten Wehrens, sociaal werker bij Partners in Welzijn en onderdeel van het wijkteam Neerbeek. Niet alleen de Limburgse gemeente Beek gaat structureel aan de slag met de dialoog als methodiek, ook in de gemeente Stein worden medewerkers getraind.

Lees wat Maarten verwacht van de dialoog als gespreksmethodiek >>

“Van machteloosheid naar hoop en eigen regie”

Dialogen en workshops voor moeders van kinderen met een beperking en/of ziekte

Geralda van Lenthe en Gigi Dingler, gespreksbegeleiders van Zorg Verandert, waren het afgelopen jaar betrokken bij dialogen en workshops met moeders van thuiswonende kinderen met een beperking en/of ziekte. In de gesprekken stond vooral hun leefwereld centraal. “Het leven wordt als zwaar ervaren. Vanwege de dagelijkse zorg voor het kind en het gezin, maar ook door het regelwerk, de zoektocht naar oplossingen en het onbegrip uit de samenleving”, zegt Geralda. “In de dialogen van Mama Vita, waarbij ik betrokken was, wisten we die strijd te benoemen door ervaringen te delen en te verkennen waarop je regie kunt voeren”, vult Gigi aan.  

Lees wat de dialoog voor de moeders heeft betekend >>

Medewerkers MeanderGroep getraind in bewezen gespreksmethode

Van dialoog naar kwaliteit van leven

Een gesprek voeren tussen zorgmedewerker, klant en naaste kan lastig zijn. Mensen denken en vinden van alles, maar ze ervaren het vaak als lastig om op een goede manier iets bespreekbaar te maken. Daardoor levert zo’n gesprek onvoldoende op, met als risico dat de bewoner niet de juiste zorg of daginvulling krijgt. Dat moet anders, vindt de MeanderGroep. Deze organisatie zet voortaan de dialoog in als gespreksmethodiek, met als uiteindelijke doel dat mensen de juiste zorg, ondersteuning en daginvulling krijgen waardoor het leefplezier vergroot zal worden. “De eerste reacties zijn heel positief”, aldus Mieke Franssen, directeur Cluster Verpleeghuizen.

Lees hoe de MeanderGroep de dialoog structureel inzet >>

NVP zet de dialoog in om samenwerking binnen de pleegzorg te verbeteren

Jeugdbeschermers, pleegzorgbegeleiders en pleegouders gelijkwaardig in gesprek 

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) zet zich in om de pleegzorg in Nederland te verbeteren. De samenwerking binnen de pleegzorg is al jaren onderwerp van aandacht. Projectleider Jorien Kruijswijk Jansen vertelt: “Er zijn meerdere partijen betrokken bij de zorg voor een pleegkind, maar de pleegzorgbegeleider, jeugdbeschermer (voogd) en de pleegouder vormen de belangrijkste driehoek. Helaas krijgen wij regelmatig signalen dat die samenwerking stroef verloopt.” Afgelopen zomer organiseerde de NVP met de ‘pleegzorg-driehoek’ dialogen. “De samenwerkingsproblematiek loopt al langer, in de dialoog kwamen we in anderhalf uur tot de kern.” 

Lees verder om te ontdekken wat de dialoog de NVP bracht >>

Locaties AxionContinu en InteraktContour borgen de dialoog

“De dialoog is heel concreet. We veranderen echt iets.”

Hoe regel je de zorg en ondersteuning zo dat cliënten een fijn leven hebben? Door in gesprek te gaan met hen. Maar hóe doe je dat het best? AxionContinu kiest voor de dialoog als gespreksmethode. Ook bij InteraktContour in Veenendaal zijn ze enthousiast. Zorg Verandert draagt deze beproefde methode over. Onlangs volgden in totaal veertig medewerkers een training tot gespreksbegeleider.

Lees wat deze organisaties willen bereiken met de dialoog >>

Zorg Verandert markeert einde programma met slotbijeenkomsten

Programma Zorg Verandert stopt. Dit moment markeren we door met penvoerder Ieder(in) en samenwerkingspartners NOOM, KBO-PCOB, MIND, CNV en LFB de komende maanden slotbijeenkomsten te organiseren. De bijeenkomsten en de programma’s worden, in samenspraak met Zorg Verandert, door de partners zélf georganiseerd. Iedere samenwerking en achterban is immers uniek. In de slotestafettes is daar volop aandacht voor. 

Bekijk welke slotbijeenkomsten op het programma staan >>