Nieuwsbrief Zorg Verandert, januari 2016

Jasper Boele, directeur van het LSR:  “Dialoog werkt het best met cliënt, verwant én medewerker”

“De dialoog is een effectieve manier om het gesprek te faciliteren. Tussen cliënten onderling en daarnaast ook tussen cliënten, verwanten en medewerkers. Laagdrempelig en op een gelijkwaardig niveau, ongeacht ieders rol en achtergrond.” 

Lees het interview met Jasper Boele

"Heel langzaam schreef hij op: 'Ik … pluk … de … dag”

Trainer Harmke van den Akker (LSR) maakt bijzondere ontmoetingen mee: “De dialoogbijeenkomsten werken zó goed. Deelnemers voelen zich gehoord en delen ervaringen.” 

Lees hier Harmke's ervaringen

"Volop behoefte aan de dialoog"

Trainer Margret Hintze blikt terug op waardevolle bijeenkomsten: “Het is heel gemakkelijk om iemand voor jou te laten beslissen. Maar dan krijg je waarschijnlijk niet de zorg of ondersteuning die jij nodig hebt. Het is dus heel belangrijk om voor jezelf én voor elkaar op te komen. En om zelf met oplossingen te komen. Dát is de kracht van Zorg Verandert.”

Lees hier over de ervaringen van Margret

Mooie verhalen & goede voorbeelden over de zorg… vertel ze ons

 “Tijdens de dialoogbijeenkomst gaf een ouder aan zich zorgen te maken over zijn dochter in de instelling. Er was geen andere familie en ze had een klein netwerk. Een andere deelnemer aan de bijeenkomst vertelde dat hij, sinds zijn ouders zijn overleden, een vrijwilliger heeft. En dat hij daar heel bij mee is. Hij bracht de bezorgde ouder daarmee op een idee.”

Zomaar een gesprek uit een dialoogbijeenkomst van Zorg Verandert, opgetekend door een gespreksbegeleider. Dit lijkt een onbeduidend gesprek. Maar voor de personen in kwestie kan het heel waardevol zijn. Omdat het hen op nieuwe ideeën brengt. En misschien wel tot dé oplossing.”

Heb je onlangs ook een dialoogbijeenkomst van Zorg Verandert begeleid, als gespreksbegeleider, trainer of regiocoördinator? Of vanuit een andere rol? Geef je verhaal dan aan ons door! Wij delen het graag, met respect voor de privacy. Dit om mensen te inspireren en op ideeën te brengen.

Geef ook je verhaal door: info@zorgverandert.nl

Eenzaamheid signaleren

Meer dan een miljoen mensen in Nederland voelt zich sterk eenzaam. En door vergrijzing, ontkerkelijking en verdergaande individualisering dreigt de vereenzaming nog verder toe te nemen. Hoe eerder eenzaamheid wordt herkend en erkend, hoe meer je kunt doen. Maar hoe herken je eenzaamheid? Coalitie Erbij heeft hiervoor een signaleringskaart gemaakt.

Download de Eenzaamheid Signaleringskaart