Nieuwsbrief winter 2017

Hoe regel je dichtbij de zorg die nodig is?

Bevolkingskrimp, vergrijzing, de relatief grote afstanden … Zeeland kent specifieke knelpunten. Hoe regel je dichtbij huis toch de zorg die nodig is? Daarover gingen de dialoogbijeenkomsten die in mei en juni 2017 plaatsvonden in tien Zeeuwse gemeenten. Margot Verhaagen kijkt terug op goede dialogen met concrete uitkomsten om op verder te bouwen. “Hopelijk komt er een vervolg.”
Margot vertelt meer over de aanleiding en de uitvoering van deze dialoog 

“Hoe ziet de ideale zorg er voor jou uit?”

“Hoe organiseer je de zorg zo dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen? Zodanig dat dit voor alle huisgenoten acceptabel is? Onder meer daarover gingen de dialogen die dit voorjaar plaatsvonden in Zeeland, op initiatief van de Klankbordgroep ‘Toekomst van de Zorg in Zeeland’. 
Klankbordgroeplid Ada Overwater is enthousiast over de brede dialoog als methodiek 

Multidisciplinaire samenwerking is een grote wens

Gespreksbegeleider Rijna Witte:"Goede, multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners is een grote wens van mensen die afhankelijk zijn van zorg". Dat bleek tijdens de dialoogbijeenkomsten die voorjaar 2017 plaatsvonden in Zeeland. 
Lees over de ervaring van gespreksbegeleider Rijna Witte

“Brede dialoog ideaal voor vroegtijdige zorgsignalering”

De aardbevingen in Groningen hebben veel impact op het welzijn van mensen. En daarmee op hun fysieke en mentale gezondheid. Tot nu toe was er nauwelijks aandacht voor de emotionele gevolgen. Voorjaar 2017 organiseerde Zorgt Verandert daarom vier dialogen in Noord-Groningen, in nauwe samenwerking met huisartsencollectief De Pool en zorgverzekeraar Menzis. Met als doel dat mensen zo tijdig mogelijk de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.
Lees meer over het effect van de brede dialoog

“Mooi als er een hoofd-mantelzorger zou zijn”

“Het zou mooi zijn als we een hoofd-mantelzorger hadden. Een vraagbaak voor ‘nieuwe’ mantelzorgers van wie de partner of de verwante onlangs is opgenomen.” Het was één van de ideeën tijdens de dialoogbijeenkomsten die vrijdag 10 november plaatsvonden op drie verpleeghuislocaties van Warmande in Zeeland: in Breskens, Oostburg en Sluis.
Lees meer over de vraagbaak 'nieuwe' mantelzorgers