Nieuwsbrief februari

Samen zorgen voor een aangenaam leven

Hoe maken we echt contact met familieleden en naasten zodat we samen kunnen zorgen voor een aangenaam leven voor de bewoners? AxionContinu was op zoek naar nieuwe manieren om de verbinding met familieleden en andere mantelzorgers vorm te geven, toen de organisatie in 2017 in contact kwam met Greet van Keulen, ambassadeur van Zorg Verandert. 
Lees meer over de dialogen bij AxionContinu

Genieten van de buitenlucht en van kinderen uit de buurt

Hoe mooi zou het zijn als de bewoners hier vlak voor de deur kunnen genieten van de buitenlucht en van spelende kinderen uit de buurt? Een brede dialoog bracht deze gezamenlijke droom van mantelzorgers en medewerkers van woonzorgcentrum Voorveldse Hof aan het licht.
Lees meer over de dialoog die dromen werkelijkheid maakte

Dialoog met nuttige adviezen voor de gemeente

Kijkt de gemeente voldoende naar wat er leeft onder de inwoners? Betrekt de gemeente ons wel bij nieuw beleid over armoede en schulphulpverlening? In antwoord hierop vond in de Drentse gemeente Tynaarlo onlangs een dialoogbijeenkomst plaats. Een initiatief van het platform burgerparticipatie. “De deelnemers deelden verhalen, tips en adviezen. Nuttig dus, ook voor de gemeente”, vertelt gespreksbegeleider Loes van der Hoek.
Lees welke tips de gemeente kreeg

“Gemeente kan veel opsteken van de verhalen van inwoners”

“Ik oordeelde altijd nogal hard over mensen met schulden. Op tv zie je vaak beelden van mensen die roken, veel huisdieren hebben en geld over de balk smijten. Maar sinds de dialoog in Tynaarlo denk ik genuanceerder. Je hebt de omstandigheden vaak niet in de hand.” Aldus Carla Visscher, die zelf al sinds 2003 leeft van een bijstandsuitkering. 
Lees over de ervaringen van Carla met de dialoog