Nieuwe Zorgverzekeringswet

Heeft u medische en verpleegkundige verzorging thuis nodig, zoals wondverpleging, stomaverzorging of herstel na ziekenhuisopname? Dan krijgt u die sinds 1 januari 2015 vergoed via de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw). Mensen die zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis krijgen de eerste drie jaar vergoed via de zorgverzekering. Na deze drie jaar valt de opname onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). De zorgverzekeraar voert de zorgverzekeringswet uit. De medische en verpleegkundige verzorging zit in het basispakket en is vrij van eigen risico.

De Zorgverzekeringswet en wijkverpleging

De wijkverpleging speelt een belangrijkere rol bij de langdurige zorg. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met cliënten wat zij aan verpleging en verzorging nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen. Het is dus niet de gemeente die bepaalt of u recht heeft op wijkverpleging. Dit is een verzekerd recht dat is vastgelegd in het basispakket van uw verzekering.

Lees meer over de Zorgverzekeringswet

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd. Op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl