Meepraten over werk (arbeidsparticipatie) in de gemeente

Heb jij een arbeidsbeperking?
En wil je graag meepraten over werk?
Dat kan in je eigen gemeente. En het kan bij het UWV.

Meepraten over werk in je eigen gemeente

Wil je meepraten in je eigen gemeente? De meeste gemeenten hebben een Wmo-raad (Wet maatschappelijke ondersteuning), een Wwb-raad (wet werk en bijstand) en een Wsw-cliëntenraad (wet sociale werkvoorziening).

Diverse vormen van medezeggenschap

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij medezeggenschap regelen. Zo zijn er gemeenten:

 • met alle soorten raden;
 • met een paar raden;
 • zonder raden. Zij vragen zelf hoe burgers over een onderwerp denken;
 • waarbij de raden samen gaan in een participatieraad. Deze raad heeft het over alle onderwerpen;
 • waarbij de Wwb-raad en de Wsw-raad samen gaan.

Wmo-raad

 • In een Wmo-raad praten burgers mee over het Wmo-beleid van de gemeente.
 • Gemeenten krijgen steeds meer te zeggen over onderwerpen die gaan over zorg en ondersteuning van burgers met een beperking. Dat komt ook door het invoeren van de Participatiewet. Hiermee worden de taken voor de Wmo-raad steeds groter.

Wwb-raad

 • Mensen die een uitkering vanuit de Wet werk en bijstand (Wwb) ontvangen, kunnen meepraten in de Wwb-raad. Dit gaat dan over het armoedebeleid, de schuldhulpverlening en het ‘je aan de regels houden’ (handhaving).
 • Sinds 1 januari 2015 is de Wwb over in de Participatiewet. Hierdoor kunnen nu ook jonggehandicapten meepraten over het Wwb-beleid.

Wsw-raad

In een Wsw-raad praten mensen mee over het Wsw-beleid en over de gevolgen daarvan. Leden van de Wsw-raad zijn mensen die in de sociale werkvoorziening (SW) werken. Of mensen die op een wachtlijst staan voor de SW.
Als de Participatiewet komt, blijft de Wsw alleen nog bestaan voor mensen die er nu al in werken.
De Wsw-raad heeft het dan alleen nog over begeleid werken in een veilige omgeving en niet meer over de wachtlijsten.

Cliëntenraad Sociale Zaken

Alle gemeenten moeten een cliëntenraad Sociale zaken (SOZA) hebben. In deze cliëntenraad zitten vooral mensen van belangengroepen. De SOZA krijgt alle voorstellen, wijzigingen en adviezen over sociale zaken (bijvoorbeeld arbeidsparticipatie) te zien. De raad geeft hier advies over. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking kunnen ook in de cliëntenraad SOZA meedoen.

Meepraten over werk bij het UWV

Ook het UWV heeft cliëntenraden:

 • Het hoofdkantoor van het UWV heeft een Centrale Cliëntenraad. De leden van deze raad overleggen met de Raad van Bestuur over regelingen en uitkeringen.
   
 • Het UWV heeft ook kleinere kantoren in verschillende gemeenten. Deze kantoren hebben een Decentrale Cliëntenraad en verschillende Werkpleinen. De leden van de Decentrale raden praten over de Werkpleinen. Het gaat bijvoorbeeld over hoe zij achter signalen kunnen komen van de mensen die met het Werkplein te maken hebben.
   
 • De Werkpleinen hebben geen cliëntenraden.

Klik voor meer informatie over de Participatiewet: