Meedoen met Zorg Verandert

Zorg Verandert is er voor mensen die zelf zorg en ondersteuning nodig hebben (nu of in de toekomst), hun naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Wij ondersteunen hen op hun weg naar betere, passende oplossingen voor hun leven, op het gebied van zorg en ondersteuning. Dat doen we door mensen met elkaar in gesprek te brengen. Mensen met een (zorg)vraag en mensen die een bijdrage kunnen leveren aan passende oplossingen. Hiervoor houden we door het hele land zowel dialoogbijeenkomsten als workshops. In de basis van deze bijeenkomsten liggen altijd de kernwaarden van Zorg Verandert: gelijkwaardigheid, praten mét (niet over), oprechte nieuwsgierigheid, faciliteren van het luisteren en het stimuleren van eigen regie. 

Dialogen begeleiden

Zorg Verandert zoekt altijd (vrijwillige) gespreksbegeleiders. Mensen die zich betrokken voelen en de motivatie hebben om dialogen te organiseren (samen met partnerorganisaties) en te begeleiden. De dialoog heeft als basis het Waarderend Onderzoek wat ervan uit dat mensen kunnen leren en groeien door dat te versterken wat al werkt, en dat naar boven te halen wat in wezen al aanwezig is in het eigen creatief vermogen van mensen. Door mensen met elkaar in gesprek te brengen, creëer je een situatie waarin je het oplossingsgerichte vermogen van de groep gebruikt als inspiratiebron waaruit je een passende oplossing voor je eigen situatie kan halen. Als gespreksbegeleider ondersteun je het gesprek en creeer veiligheid en ruimte voor iedereen. 

Ik wil ook graag gespreksbegeleider worden.