Meedoen met Zorg Verandert

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de zorg of ondersteuning krijgt die hij nodig heeft, nu of in de toekomst. Programma Zorg Verandert staat daarom mensen bij in hun zoektocht naar passende oplossingen. Dit doen we door mensen met elkaar in gesprek te brengen. Mensen die ondersteuning nodig hebben met elkaar en met organisaties die hieraan een bijdrage kunnen leveren, zoals zorgaanbieders, wijkteams en gemeenten. Hiervoor houden we door het hele land dialoogbijeenkomsten en workshops. Ook in gesprek met Zorg Verandert? 

Als trainer of gespreksbegeleider 

Zorg Verandert zoekt trainers en (vrijwillige) gespreksbegeleiders. Mensen die zich betrokken voelen en de motivatie hebben om bijeenkomsten te organiseren en te begeleiden. Uw medewerking is zeer welkom. Want met deze bijeenkomsten krijgen we een steeds beter beeld van de behoeften van mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben en de mensen om hen heen. En kunnen we hen bijstaan om hun weg te vinden naar passende oplossingen.

Lees meer over: