Het appelboompje van Zorg Verandert

Na duizenden dialoogbijeenkomsten in heel het land heeft Zorg Verandert geconcludeerd dat ‘het gesprek’ veel vrucht draagt en een diversiteit aan oplossingen afwerpt. We gebruiken daarom een appelboom als beeld om onze werkwijze uit te leggen, te borgen en door te geven. Benieuwd naar het verhaal van het appelboompje van Zorg Verandert in twee minuten, bekijk dan de video.

Vragen?

Heeft u vragen over de afronding van programma Zorg Verandert of over de periode erna? Mogelijk wilt u, nadat het programma is gestopt, in gesprek met collega’s, cliënten, inwoners of achterban over een vraagstuk in uw organisatie? Om op basis daarvan te komen tot de juiste oplossingen en beslissingen? Neemt u in dat geval contact op met Cor Langedijk, programmaleider Zorg Verandert via cor.zorgverandert@iederin.nl

 

Lees ook de andere artikelen van deze nieuwsbrief: