Coaching

Na de training heb je 6 uur om een aantal gespreksbegeleider(s) uit je training te coachen in hun rol als gespreksbegeleider. 

Zorg dat je met je co-trainer een verdeling maakt die recht doet aan wie jullie zijn en aan de behoefte van de gespreksbegeleiders. Dit hoeft dus niet een gelijkwaardig aantal te zijn; je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar een verdeling van een klein aantal mensen dat meer persoonlijke aandacht nodig heeft en mensen die iets in een groepje kunnen doen? 

De invulling is aan jou

Hoe je invulling geeft aan de coaching? Dat is aan jou. De coaching kan in principe allerlei vormen aannemen. Zoals intervisie, persoonlijke begeleiding, live, via Skype, telefonisch, en dergelijke. Belangrijk is dat je aansluit bij de behoefte van de gespreksbegeleider(s) en dat je samen onderzoekt hoe je het meeste rendement uit de coaching kunt halen.

Tips: 
Een aantal tips voor jouw rol als coach:

Luisteren

Luister met aandacht en gericht op: wát iemand zegt (inhoud), hóe iemand het zegt (betrekking) en wat datgene betekent voor hem of haar.

Intuïtie

Gebruik je intuïtie om te duiden wát hetgeen iemand inbrengt voor die persoon kan betekenen. Realiseer je bovendien dat het altijd jouw interpretatie is en nooit de waarheid. Het is belangrijk te checken wat hetgeen je inbrengt vanuit je intuïtie voor de ander betekent.

Nieuwsgierigheid

Wees ook hier nieuwsgierig. Soms komt iemand al zelf achter de antwoorden die hij zoekt door de juiste vragen te stellen. Nieuwsgierigheid helpt jou om de vraag van de ander helder te krijgen. En het helpt ook de ander, namelijk om zijn eigen vraag helder te krijgen. En soms dient het antwoord zich dan vanzelf aan.

Leren door doen

Ook tijdens de coaching kun je oefenen door middel van rollenspellen. Want zonder de ervaring leren we niet. Het is de ervaring die maakt dat we zelfvertrouwen krijgen. Het is vaak veel effectiever om een gelegenheid te creëren waarin iemand een succeservaring kan opdoen, dan vele lange gesprekken. Een andere manier in mensen inzicht te geven in eigen mogelijkheden is doorvragen: hoe ben je tijdens een eerdere ervaring omgegaan met de uitdagingen waar jij nu voor staat? hiermee sluit je ook direct aan bij de dialoogbijeenkomst.

Lees meer over: 

 

Bestanden: