Een bijeenkomst organiseren met Zorg Verandert

Vindt u het als gemeente, cliëntenorganisatie, ouderenbond of zorgaanbieder belangrijk om uw burgers of achterban te betrekken bij de veranderingen in de zorg? Wilt u graag van hen weten welke vragen er leven? Of wilt u met hen bespreken wat zij zélf of samen met anderen kunnen doen om zorg of ondersteuning te regelen? Zorg Verandert houdt samen met cliënten- en welzijnsorganisaties, (buurt)verenigingen, gemeenten en zorgaanbieders bijeenkomsten. We sluiten hiervoor graag aan bij bijeenkomsten of lokale initiatieven die al door u worden georganiseerd. Zo nodig (mede)-organiseren we ook zelf bijeenkomsten.

Voor gemeente, wijkcentrum, cliëntraad, zorgorganisatie en ouderenbond

De rol of bijdrage van Zorg Verandert is afhankelijk van úw vraag en van de aard van de bijeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een gemeente die burgers actief wil informeren en betrekken bij de veranderingen;
  • een cliëntenorganisatie die cliënten wil helpen bij het maken van een persoonlijk plan;
  • een wijkcentrum die buurtbewoners wil bijeenbrengen om samen na te denken over mogelijke nieuwe oplossingen in het regelen van zorg en ondersteuning;
  • een ouderenbond die vrijwilligers handvatten geeft over hoe zij in rol in de nieuwe situatie kunnen vormgeven;
  • een zorgaanbieder die met klanten in gesprek wil over het inschakelen van het sociale netwerk naast professionele ondersteuning;

Groepsgesprek of workshop

U kunt programma Zorg Verandert op vele manieren inschakelen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld voor u een (groeps)gesprek faciliteren en begeleiden (door een trainer, gespreksbegeleider of inhoudelijk deskundige) of een of meer workshops verzorgen (over thema’s die uw achterban aangaan). Bij elke bijeenkomst haalt programma Zorg Verandert in elk geval feedback op. Wij gaan graag met u in gesprek over uw behoeften en ideeën over onze rol. Verschillende werkvormen zijn bespreekbaar.

Wilt u een bijeenkomst organiseren? Neem dan contact op met de coördinator van Zorg Verandert in uw regio. 

Onze doelstellingen

Hoe de bijeenkomst er ook uitziet, leidend daarin zijn voor Zorg Verandert een viertal thema’s gericht op mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben én hun omgeving;

  • zelfredzaamheid;
  • eigen regie;
  • versterking van het sociale netwerk;
  • een inclusieve samenleving.

Wij verzamelen meningen en ervaringen

Bij elke bijeenkomst verzamelen wij feedback van de deelnemers. Wij monitoren namelijk de effecten van de veranderingen in de langdurige zorg. Deze geven wij dit onder meer door aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mensen kunnen hun ervaringen met het regelen van zorg en ondersteuning ook doorgeven via ons Signaalpunt op deze website.

Meer informatie

Ga naar de folder 'In gesprek met het programma Zorg Verandert’