Dialoogbijeenkomsten Zorg Verandert

De zorg verandert, en dat roept vragen op. Bij mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, nu of in de toekomst. Bij naasten, mantelzorgersen vrijwilligers. En bij zorgorganisaties, wijkteams en gemeenten. Daarom organiseert Zorg verandert overal in het land dialoogbijeenkomsten en workshops. Met als doel om mensen en organisaties op weg te brengen naar betere passende oplossingen, op het gebied van zorg en ondersteuning. 

De dialoogbijeenkomst

Zorg Verandert gebruiken de dialoog als middel om mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, én hun omgeving, met elkaar in gesprek te brengen. Tijdens een dialoogbijeenkomst zitten mensen met verschillende rollen en belangen aan tafel. Vanuit gelijkwaardigheid en oprechte nieuwsgierigheid verkennen mensen elkaars perspectieven. Ze ontmoeten elkaar, luisteren naar elkaar, denken met elkaar mee en inspireren elkaar. De dialoog wordt begeleid door twee gespreksbegeleiders. Beiden hebben een faciliterende rol, zodat alle deelnemers de ruimte krijgen het woord te voeren en naar elkaar te luisteren. 

Een dialoog is altijd maatwerk. Organiseer ook samen met Zorg Verandert een bijeenkomst die het best past. 

Ontdek de diverse soorten dialoogbijeenkomsten

Workshop

We vinden het belangrijk dat mensen ook echt in beweging komen. Daarom organiseren we ook een workshop in combinatie met de dialoogbijeenkomst. Mensen ontmoeten en inspireren elkaar en delen kennis en ervaring. Ze gaan naar huis met een concrete handvatten. 

Workshop ‘Welke stap zet jij?’

In de workshop ‘Welke stap zet jij?’ maken de deelnemers hun eigen behoeften, wensen en verlangens helder. Ze inspireren elkaar om deze om te zetten in een concrete stap. Het resultaat: een concrete eerste stap om mee aan de slag te gaan om een wens . We bieden deze workshop aan als onderdeel van de dialoog (drieluik) of als losse bijeenkomst. Lees meer over de workshop ‘Welke stap zet jij?’

Wij nodigen u uit een bijeenkomst bij te wonen. Bekijk onze agenda voor de data

Samen met Zorg Verandert een bijeenkomst organiseren?

Organiseert u zelf een bijeenkomst over de veranderingen in de zorg en wilt u graag dat Zorg Verandert hierin een rol heeft? Dat kan! Lees hier meer.