Dialoogbijeenkomsten: stel zelf uw bijeenkomst samen

Zorg Verandert gebruikt de dialoog als middel om mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben én hun omgeving met elkaar in gesprek te brengen.Wilt u als organisatie of gemeente graag het gesprek met uw leden, achterban of bewoners aangaan? Dan is een dialoogbijeenkomst van Zorg Verandert een goede werkvorm. We organiseren deze bijeenkomsten met bijvoorbeeld (lokale) ouderenbonden, patiënten- en cliëntorganisaties, wijkteams en gemeenten.  

De kracht van de dialoog

De deelnemers aan de dialoogbijeenkomst luisteren naar elkaars zorgen en behoeften. Dit leidt tot meer bewustzijn over de eigen situatie. En hierdoor meer zicht op de eigen behoeften. Samen denken deelnemers na over oplossingen die passen bij de eigen wensen en behoeften. Bijvoorbeeld over wat er nodig is om langer thuis te kunnen wonen. Of hoe je in het keukentafelgesprek kunt uitleggen wat jij belangrijk vindt. Of hoe je je netwerk opbouwt en onderhoudt. Mensen wijzen elkaar de weg, geven elkaar moed en inspireren elkaar.

 

Stel zelf uw dialoogbijeenkomst samen

Hoe zo’n bijeenkomst eruitziet? Dat hangt af van de behoeften van uw organisatie en van de belanghebbenden. Het kan gaan om een dialoog, een workshop of een combinatie hiervan:

Ook workshops

Zorg Verandert organiseert ook workshops, voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben en hun omgeving. Lees meer over onze workshops 'Het kan. Start met uw persoonlijk plan' en 'Welke stap zet jij?'

Wij verzamelen meningen en ervaringen

Bij elke bijeenkomst verzamelen wij feedback van de deelnemers. We brengen daarmee de vragen, knelpunten, behoeften en wensen van mensen in kaart. Deze informatie gebruiken we voor de doorontwikkeling en de uitvoering van het programma. Bovendien rapporteren we de organisaties die zijn betrokken bij de betreffende dialoogbijeenkomst. Dit stelt deze organisaties in staat de juiste middelen te ontwikkelen, afgestemd op de behoeften van hun doelgroepen.

Mensen kunnen hun ervaringen met het regelen van zorg en ondersteuning ook doorgeven via ons Signaalpunt op deze website.

Een bijeenkomst organiseren samen met Zorg Verandert? 

Behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op met de coördinator van Zorg Verandert in uw regio. U kunt samen met ons ook een proeverij organiseren. Dit is een dialoog van maximaal een uur, die meer zicht geeft op de uitwerking van de dialoog. Daarmee ervaart u of de dialoog inderdaad geschikt is voor uw achterban.