Dialoogbijeenkomsten: stel zelf uw bijeenkomst samen

De dialoog

We gebruiken de dialoog als middel om mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, én hun omgeving, met elkaar in gesprek te brengen. Tijdens een dialoogbijeenkomst zitten mensen met verschillende rollen en belangen aan tafel. Vanuit gelijkwaardigheid en oprechte nieuwsgierigheid verkennen mensen elkaars perspectieven. Ze ontmoeten elkaar, luisteren naar elkaar, denken met elkaar mee en inspireren elkaar. De dialoog wordt begeleid door twee gespreksbegeleiders. Beiden hebben een faciliterende rol, zodat alle deelnemers de ruimte krijgen het woord te voeren en naar elkaar te luisteren. Deze dialogen organiseert Zorg Verandert samen met samenwerkingspartners. Ook in gesprek over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact op met de coördinator van Zorg Verandert in uw regio.

Stel zelf uw dialoogbijeenkomst samen

Hoe zo’n bijeenkomst eruitziet? Dat hangt af van de behoeften van uw organisatie en van de belanghebbenden. Het kan gaan om een dialoog, een workshop of een combinatie hiervan:

Workshop

Zorg Verandert organiseert ook een workshops, voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben en hun omgeving. Lees meer over onze workshop 'Welke stap zet jij?'

Wij verzamelen meningen en ervaringen

We brengen de vragen, knelpunten, behoeften en wensen van mensen in kaart en gebruiken die voor de doorontwikkeling en uitvoering van het programma. Bovendien rapporteren we aan betrokken organisaties. Denk aan (lokale) ouderenbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties en andere belanghebbenden. Dit stelt organisaties in staat de juiste middelen te ontwikkelen, zorgvuldig aansluitend op de behoeften van hun doelgroepen. 

Mensen kunnen hun ervaringen met het regelen van zorg en ondersteuning ook doorgeven via ons Signaalpunt op deze website.