Nieuwsbrief Zorg Verandert, april 2016

‘Mensen zijn op de hoogte. En nu?’

Voorlichters gaan meer sturen op activeren

De veranderende zorg heeft gevolgen voor iedereen. Hoe regel je passende oplossingen voor jezelf? Voor mensen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken is dat nog meer een uitdaging. Toch moet ook deze groep de regie pakken. Netwerkorganisatie NOOM vertegenwoordigt de oudere migranten in Nederland. Zorg Verandert en NOOM sloegen de handen ineen om deze groep te informeren en om ze deze informatie te laten toepassen in de eigen situatie.

Hoe verloopt dit proces? We vroegen het aan diverse betrokkenen achter de schermen: coördinator bij NOOM Lucia Lameiro García, drie voorlichters bij NOOM en coördinator Makkelijk Nederlands bij Zorg Verandert Corry Aarnoutse. Lees hun verhalen.

Oudere migranten staan er niet alleen voor

‘De volgende stap is verdieping’

“Oudere migranten zijn een kwetsbare en groeiende groep. Informatie over allerlei essentiële onderwerpen bereikt hen niet. Daar ligt de taak van NOOM.” Aan het woord is Lucia Lameiro García, coördinator bij deze netwerkorganisatie van/voor oudere migranten. “Door samen te werken met Zorg Verandert  worden ook zij bereikt met de voorlichting.”

Lees meer...

Samenredzaamheid in de zorg

'Faciliteer maar laat de verantwoordleijkheid waar die hoort'

Vrijwilligers van NOOM organiseerden afgelopen jaar voor de moeilijk te bereiken groep oudere migranten bijeenkomsten over de veranderende zorg. Tijdens de terugkombijeenkomst van Zorg Verandert en NOOM afgelopen 4 april deelden de voorlichters van NOOM hun ervaringen en blikten ze vooruit. Want ondanks dat het soms best moeilijk is, blijkt uit voorbeelden dat zelf- of juist samenredzaamheid goed mogelijk is. En dat kan ook in kleine dingen zitten. 

Lees meer...

Aandacht voor laaggeletterden in de zorg

Van informeren naar dialoog

Vanuit haar rol als coördinator Makkelijk Nederlands bij Zorg Verandert werkt Corry Aarnoutse samen met NOOM. “De samenwerking met NOOM vind ik echt een succes. Eerst lag het accent op informatie, en gaandeweg steeds meer op de uitwisseling en gesprek. De bijeenkomsten zijn daardoor interactief.

Lees meer...

NOOM

Zorg Verandert werkt met veel organisaties samen. Een van deze partners is het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). NOOM behartigt de belangen van zo’n 300.000 oudere migranten in Nederland. NOOM maakt zich sterk voor het welzijn van deze groep.

Lees meer...

Samenredzaamheid

Zelfredzaamheid is blijkbaar een typisch Nederlands begrip dat zich lastig laat vertalen, zo bleek op de terugkomdag. Een letterlijke vertaling in bijvoorbeeld Moluks maleis beslaat enkele zinnen, het woord bestaat namelijk niet in deze taal. 

Lees meer...